top of page

Odpowiedzialność prawna


MD Denizcilik Fantastic VIP Yacht Tour stale przegląda i aktualizuje zawartość tej strony internetowej. Jednakże, strona ta ma na celu dostarczenie jedynie ogólnych informacji. 


Potencjalny nabywca może omówić wszystkie szczegóły dotyczące indywidualnej wycieczki jachtem tylko podczas indywidualnej konsultacji z menedżerem. 
Ceny wycieczek i usług dodatkowych zamieszczone na stronie www.fantastic-yachttour.com służą wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako oferta zawarcia umowy (oferta).


MD Denizcilik Fantastic VIP Yacht Tour nie udziela również żadnej gwarancji co do kompletności, dokładności lub aktualności informacji na stronie internetowej, ani MD Denizcilik Fantastic VIP Yacht Tour nie gwarantuje nieograniczonego dostępu do zasobów w dowolnym momencie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń lub strat poniesionych w związku z korzystaniem z informacji na tej stronie.


MD Denizcilik Fantastic VIP Yacht Tour nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki na tej stronie. Kliknięcie na link spowoduje opuszczenie strony www.fantastic-yachttour.com.

bottom of page